unge­anbring­­elser, der virker

Nogle unge fra 14 – 18 år har brug for et miljøskifte for at bryde med uheldige vaner. Det får de hos os.

De får også et stærkt fællesskab, en sund døgnrytme, fast skolegang og oplevelser for livet på vores katamaraner, der sejler ud for Spaniens kyst og ved De Kanariske Øer.

Eleverne skal ville det selv! Så er vores erfaring, at de har en 9. eller 10. klasses afgangsprøve med sig, når de afmønstrer, og de har fundet ud af, hvad de vil bruge den til.

Leder af Skibsprojekt Syd, Dorte Brodersen Falck

De fleste unge har en drøm. Nogle drømme kræver støtte for at blive en realitet. EduKats støtte falder i tre faser.

De fleste unge har en drøm. Nogle drømme kræver støtte for at blive en realitet. Skibsprojekt Syds støtte falder i tre faser.

Introforløbet
 • Afklarende samtaler med psykolog, PPR mm.
 • Vurdering af evt. misbrug
 • Skolegang og søsikkerhedskursus
 • Døgnrytme og fællesskab som på skibet
 • Besøg på skibet i Spanien

Læs mere >

Togtet
 • Båd med fire unge, skipper, skolelærer og styrperson med socialpædagogisk ballast
 • Tæt kontakt til kommuner, socialtilsyn og PPR
 • Skriftlige afgangsprøver på skibet, mundtlige i Danmark

Læs mere >

Overgangen videre
 • Mulighed for ophold på skib
  eller landbase efter eksamen
  til start af fx ungdomsuddannelse eller
  efterskole
 • Mulighed for opfølgning herefter

Læs mere >

Projekt­skibs­modellen

På Skibsprojekt Syd arbejder hele besætningen ud fra den samme faglighed, som vi kalder Projektskibsmodellen. Modellen udspringer af vores praksis og er samtidig teoretisk funderet. Den beskriver, hvilket ’system’, der møder en elev på skibet, og hvad der er det virkningsfulde ved kombinationen skib, opholdssted og skole. Samtidig forklarer den, hvorfor de valgte, videnskabeligt funderede metoder er særligt velegnede til netop Skibsprojekt Syds unge.

Læs mere